Sysmond E-Arşiv Uygulaması Kullanımı

DUYURU!!! FATURA İMZALAMA İŞLEMİ İÇİN EN AZ VERSİYON 1.0.5 OLMALIDIR

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

DUYURU

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği‘nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca; e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.
GIB DUYURUSU

İnter Aktif Vergi Dairesine Giriş

Yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir.

Responsive image
Responsive image
Responsive image

Uygulama Android Telefon Tablet ve Apple Telefon Tablet Üzerinden Çalışmaktadır. Masa Üstü Kullanımı İçin Blue Stack Andorid Emulatör Kurulalarak Çalıştırılabilir.


Android Yükleme IOS Yükleme Windows İçin Emulatör(BLueStack) Yükleme