sysPRO

sysPRO

ÇÖZÜMLER

sysPRO

Genel Özellikler

1- sysPRO Teknik Özellikleri

 • Güncel teknoloji kullanılarak nesne yönelimli ve istemci-sunucu mimarisi ile geliştirilmiştir.
 • MS SQL Server veri tabanının gücü, MS SQL Server 2008 , 2012 , 2014 , 2016 ve üzeri ile çalışabilir.
 • Açık veritabanı yapısı ile kendi uygulamalarınıza tam entegre edilebilir.
 • Windows işletim sitemlerinin tümü ile sorunsuz çalışabilir (2003 Server, 2008 Server, 2012 Server,Win7,Win8,Win10 ve üzeri).
 • Terminal Servis hizmetleri üstünde çalışabilir.
 • Havuz lisanslama seçeneği ile terminallere lisans gerektirmeden kurulabilir.
 • Düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda yüksek performans gösterir.
 • Aynı veritabanında, sınırsız sayıda şirket tanımı yapılabilir.
 • Aynı terminalde sınırsız sayıda SysMOND® uygulaması başlatılabilir.

2- Kullanıcı Dostu Arayüz ile Rahat Kullanım

 • Modüler yapı ve esnek menü seçeneği.
 • Standart pencerelerin getirdiği kolay ve hızlı kullanım.
 • “Kayıt kopyala / yapıştır" özelliği ile benzer kayıtları (Fatura, irsaliye, sipariş, Cari Kart, Stok kartı v.s.) kolayca oluşturabilme.
 • Bir defa kaydet, her yerde kullan özelliği ile Tekliften > Muhasebeye "Tam Entegrasyon".
 • Hesap ekstrelerine hızlı ulaşım (herhangi bir ekrandan hesap seçimi yapmaksızın tek tıkla).
 • Hesap ekstrelerinde, "baskı-ön izleme" sırasında, satır bazında hareketin kaynağına ulaşabilme. 
 • Liste ekranlarında detaylı arama ve sorgulama seçenekleri.
 • Liste ekranlarında sınırsız gruplama seçeneği, ara toplam ve alt toplam alabilme.
 • Liste ekranlarında oluşan görünümleri aynı şekilde yazdırabilme veya Excel'e aktarabilme.
 • Kullanıcı tanımlı "tuş takımları" oluşturabilme.
 • Birden fazla pencere ile aynı anda çalışabilme, pencereler arası geçiş yapabilme.
 • Form Sihirbazı ile kayıt girişinde sadece istenen alanlara veri girebilme.

3- Sınırsız Yetkilendirme ve Etkin Güvenlik

 • Tüm işlemlerde, kullanıcı veya kullanıcı grubu bazında ileri seviye yetkilendirme.
 • Detaylı kayıt bilgisi tutma (kim - ne zaman girmiş, kim - ne zaman değiştirmiş v.b.).
 • Tüm kayıtların tarihçesini ekran-ekran saklama, izleme ve yazdırabilme seçeneği.
 • Veritabanında tanımlı tüm veri sahalarının kullanıcılar bazında detaylı yetkilendirilebilmesi.
 • Dokuman saklama özelliği sayesinde, işletmeyi ilgilendiren tüm word, excel, resim ve faks dosyalarının güvenli bir şekilde veritabanında saklanabilmesi.
 • Sisteme kayıtlı tüm raporları kullanıcılara göre yetkilendirebilme.
 • İstenilen raporlara şifre koyarak yetki dahilindeki kullanıcıların bile görmesini engelleyebilme.
 • Sistemde kayıtlı tüm raporların sorgulanma, ön izlenme ve yazdırılma tarihçelerinin alınabilmesi.

4- Sınırsız Raporlama ve Analiz Desteği

 • Hızlı, esnek ve detaylı raporlama motoru.
 • Tüm raporlar açık kaynak kodludur, bu sayede sistemde yer alan tüm raporlarda istenilen değişiklik rahatlıkla yapılabilir.
 • Raporlamada 5 değişik dil seçeneği sunulmaktadır (SQL, Pascal, C++,Basic ve Java).
 • Bir raporun tasarım modunda, farklı herhangi bir veri tabanına(Oracle, Access, DBase, Foxpro v.s.) bağlantı yapabilme.
 • Bir rapora istenilen sayıda "Filtre şablonu" oluşturabilme.
 • Raporlama sırasında verilen filtre ve kriterlerin otomatik olarak saklanması ve istendiğinde tekrar kullanılabilmesi.
 • Tüm rapor, fiş ve defterlerde "Dot Matrix- Nokta Vuruşlu" yazıcı kullanabilme.
 • "Görsel Sorgu Sihirbazı" ile SQL bilgisine ihtiyaç duymadan ileri seviye "SQL sorguları" oluşturabilme.
 • “Kayıt Bilgisi" sayesinde veritabanı yapısını ezberlemeye gerek kalmaksızın, listeler üzerinde otomatik olarak oluşan SQL cümlelerini kopyalayarak diğer uygulamalarda (Excel v.s.) kullanabilme.
 • Yıllara dayalı, karşılaştırmalı analiz raporları alabilme ve oluşturabilme.
 • Liste ekranlar üzerinde iken mevcut kayıtları, Excel süz tarzında filtreleyip baskı ön izleme yaparak yazdırabilme.
 • Listeler üzerinde sağ tıklayarak, herhangi bir alıcı, satıcı, stok, kasa, banka v.s. hesabı için önceden hazırlanmış analizleri ve özet tabloları izleyebilme ve yönetebilme.

5- Gelişmiş Yardım Sistemi

 • CHM tipi yardım dosyaları.
 • Görsel yardım sistemi sayesinde neyin nasıl yapıldığını görerek öğrenme imkanı.
 • Görsel yardım sayesinde kendi personelinizin eğitimi için oluşturduğunuz video ve flash animasyonlarını sisteme ilave edebilme imkanı.
 • Uzak yardım seçeneği ile istediğiniz bir servis görevlisinden online yardım alabilirsiniz.

6- Sınırsız Özelleştirme

 • Sinirsiz özelleştirme seçenekleri ile tamamen kendinize özgü ekranlar hazırlayabilirsiniz.
 • Kullanıcı tanımlı raporlar oluşturabilme.
 • Kullanıcı tanımlı Veri Tabloları oluşturabilme.
 • Kullanıcı tanımlı Veri Alanları Oluşturabilme.
 • Kullanıcı tanımlı alanlara formül veya SQL yazabilme.
 • Kullanıcı tanımlı Alan ve Tabloları raporlarda kullanabilme.
 • Üstün parametrik yapı ve her parametrenin ilgili ekranlarda detaylı anlatımı.
 • Liste pencerelerinde koşula bağlı renklendirme yapabilme (bakiyesi>0 olanlar kırmızı, muhasebeleşmemiş kayıtlar sarı v.s. ).
 • Kayıt esnasında koşula bağlı uyarı mesajları oluşturabilme ve gerekirse bu koşul gereğince işlemin kesilmesini sağlayabilme.
 • Bilgi girişi zorunlu alanlar oluşturabilme.
 • Sınırsız evrak türü oluşturabilme imkanı.
 • Açılış sorguları ile sadece kişiyi ilgilendiren kayıtlar üzerinde çalışabilme.
 • Çoklu dil desteği ile varsayılan olarak Türkçe ve İngilizce çalışabilme, istenildiği takdirde kendi dil seçeneğinizi ekleyebilirsiniz.

7- Diğer Özelliklerden Bir Kısmı

 • Tüm işlemlerde dövizli çalışabilme.
 • Her satıra ayrı döviz cinsi ve döviz kuru girebilme.
 • Veri alma ve verme özelliği (excel, xml, html, text).
 • Alış ve satış faturalarında "Ödeme ve Tahsilat Planı" belirleyebilme.
 • Tüm fiş işlemlerinde, ilgili kaydı Hareket Kodu ile izleyebilme.
 • Döviz kurlarını internetten otomatik veya manüel güncelleme.
 • Bilgi barındaki kayan yazılar ile günlük kurları her an izleyebilme.
 • Sektörel Üretim Yönetimi ürünlerimiz ile entegre çalışabilme.
 • MS Outlook tarzında gelişmiş Uyarı Sistemi.
 • "Uyarı Sistemi" ile sistemde olup bitenden anında "e-mail" veya anlık iletiler ile haberdar olma imkanı.
 • Alıcılar ve satıcılar bazında, çeşitli aktivitelerin ve olayların istenilen zamanda hatırlatılması.
 • Terminli her türlü fiş kaydının (teklif, sipariş, çek, senet v.s.) termini geldiğinde hatırlatılması.
 • Manüel veya otomatik "Bakiye Kapatma" seçenekleri.
 • Şirketler arası veri aktarımı.
 • Şirketler arası istenilen bir kaydı bir başka şirkete sağ tıkla gönderme seçeneği.
 • Satır bazında ileri geri entegrasyon yapabilme seçeneği.
 • Çevre birimleri ile haberleşme (barkod okuyucu, terazi, metre sayacı v.s.).
 • Doküman saklama özelliği ile tüm ekranlarda, her kayıt için sınırsız sayıda word, Excel, resim ve faks dosyaları saklama özelliği.


Modül Özellikleri

Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ ÖZELLİKLERİ
 • Teklif,Sipariş,İrsaliye ve Faturalama hiyerarşisine uygun bir şekilde ‘’Satış’’ işlemlerini takip edebilme.
 • Faturaların ‘’Tahsilat Planlarını’’ anında belirleyebilme (Fatura kaydı esnasında).
 • Otomatik ‘’Bakiye Kapatma’’ ile açıkta kalan faturaları izleyebilme.
 • Satış teklifleri oluşturabilme, bu tekliflerin durumlarını takip edebilme.
 • Onay sistemi.

Satın Alma Yöntemi

SATIN ALMA YÖNETİMİ ÖZELLİKLERİ
 • Talep, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Faturalama hiyerarşisine uygun bir şekilde ‘’Satın Alma’’ işlemlerini takip edebilme.
 • Faturaların ‘’Ödeme Planlarını’’ anında belirleyebilme (Fatura kaydı esnasında).
 • Otomatik ‘’Bakiye Kapatma’’ ile açıkta kalan faturaları izleyebilme.
 • Satın alma teklifleri oluşturabilme, bu teklifleri tek bir havuz da birleştirip tedarikçilere pazarlık gücünü arttırabilme.
 • Satın alma talepleri oluşturabilme ve bu talepleri tek havuzdan tekliflendirebilme.
 • Onay sistemi.

Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ ÖZELLİKLERİ
 • Detaylı stok kartları oluşturabilme.
 • İstenilen sayıda depo tanımlayabilme.
 • Birim dönüşümleri yapabilme.
 • Giriş, Çıkış ve Transfer fişleri oluşturabilme.
 • Minimum, Maximum, Kritik ve Sipariş seviye miktarları oluşturabilme.
 • Bir mala birden fazla fiyat tanımlayabilme.
 • Hızlı Depo Sayım fişleri ile sayım işlemlerini kolayca yapabilme.
 • Bir mala birden fazla Barkod tanımlayabilme.
 • Tüm barkod işlemlerini yürütebilme.
 • Çok boyutlu stok kartları oluşturabilme (Ayakkabı – Konfeksiyon).
 • Malzeme ve Satın Alma talepleri oluşturabilme.
 • Karma Koli oluşturabilme (Ramazan paketi gibi).
 • Bir Stok Kartına Alternatif Stok Kodları tanımlayabilme.
 • Stok Kartına özel Teknik Parametreler tanımlayabilme.
 • Muhasebe Entegrasyon tanımlarını oluşturabilme.
 • Bir Stok Kartına, birden fazla resim ilişkilendirebilme.
 • Alış ve satışlarda uygulanmak üzere Cari Hesap bazlı sözleşme tanımları oluşturabilme.
 • Garanti-Seri-Lot-Parti takibi yapabilme.

Cari Hesaplar

CARİ HESAPLAR ÖZELLİKLERİ
 • Anlık Ödeme ve Tahsilat Takip Modülü ile dar boğaz takibi
 • Alıcı veya Satıcı bazlı detaylı iskonto tanımları yapabilme
 • Kredi limiti Borç Riski Alacak riski tanılayabilme.
 • Standart Stok Fiyatı belirleyebilme.
 • Birden Fazla Cari Hesabı aynı Grup Muhasebe Hesap Kodunda Toplayabilme.
 • Birden Fazla Adres Tanımlayabilme.(Teslimat- Fatura Adresi vb.)
 • Bir Cari Hesaba Birden Fazla Banka Hesabı Bağlayabilme.
 • Stok Grubu Yada Stok Kodu Bazında Ürün Alım Satım Sözleşmeleri Oluşturabilme.
 • Alıcı Satıcı Bazlı Çok Boyutlu Stoklar Tanımlayabilme(Renk,Beden,Model,Numara vb.)
 • Sınırsız Sayıda Resim Ekleyebilme.
 • Sınırsız Açıklama Girebilme.
 • Ödeme , Tahsilat, Virman , Dekont ,Devir fişleri Oluşturabilme.
 • Hareketlerde Ön Değer Açıklamaları Ekleyebilme.
 • Cari Konsol ile tek ekrandan tüm cari işlemlerini yapabilme.

Çek / Senet İşlemleri

ÇEK/SENET İŞLEM ÖZELLİKLERİ
 • Müşteri ve kendi evraklarınızı ayrı ayrı modüller halinde takip edebilme imkanı.
 • Detaylı Pozisyon İzleme İmkanı.
 • Dövizli Takip Edebilme.
 • Bordroda “Toplam Tutarları” ve “Ortalama Vadeyi” Anında görebilme.
 • Bakiye Kapatma İşlemleri Yapabilme.
 • Risk Takibi Karaliste Takibi yapabilme..

Kasa / Banka İşlemleri

KASA BANKA İŞLEMLERİ ÖZELLİKLERİ
 • İstenen Sayıda, çeşitli para birimleri bazında Kasa Hesap kartları Tanımlama.
 • Cari,Banka ve Gidere bağlı olarak ayrı ayrı Ödeme işlemleri yapabilme.
 • Cari , Banka ve Gelire bağlı olarak ayrı ayrı Tahsilat işlemleri yapabilme.
 • Bakiye Kapatma İşlemleri Yapabilme Virman, Devir işlemleri yapabilme..
 • İstenilen Sayıda Banka Hesap Kartı tanımlayabilme.
 • Banka kartında IBAN numarası belirtebilme.
 • Şubeleri,Bankalarla ilişkilendirebilme.
 • Gelen-Giden Havale işlemleri yapabilme.
 • Bankalar Arası Virman İşlemleri yapabilme.
 • Banka Gider işlemleri(EFT,Havale,Faiz v.b.) yapabilme.
 • Banka Hesap Devir İşlemleri yapabilme..
 • Kredi Kartı ile Tahsilat.
 • Kredi Kartı ile Ödeme.
 • Kredi Kartı Tahsilatlarını Vadesinde Banka Hesabına Virman Yapabilme.
 • Kredi Kartı Banka Komisyonlarını Hesaplayıp Gider Olarak İşletme.

sysPRO Paketi Satın Al

Ürünü satın almak için size en yakın bayimize ulaşabilir veya iletişim bilgilerinizi bize göndererek size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.