Yeni nesil yazar kasa entegrasyonu

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Mert Yazılım Yönetimi en önemli kaynağının insan kaynağı olduğu bilinciyle motivasyonu ve verimliliği yüksek çalışanlara sahip olmayı hedefler.

Şirket çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, etnik ve kültürel köken farklılıklarından dolayı ayrımcılık yapılmaksızın, bütün çalışanlarımız eşitlik ilkesi içerisinde değerlendirilir.

Mert Yazılım insan kaynakları olarak; adil, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatı bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak şirketin ve kendi geleceğine katkı sağladığı bir politika izlemektedir. Ayrıca çalışanlarının değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir iş gücü oluşturmayı hedefler.

Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamalar benimser ve geliştirir. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi işyeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. Mert Yazılım’da insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.

Yetenek Kazanım Süreci

Mert Yazılım vizyon, misyon ve değerlerinden yola çıkarılarak, mevcut pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların yerleştirilmesi için tüm işe alım araçları etkin şekilde kullanılmaktadır. İşe alım kaynaklarının başında Mert Yazılım’ın kendi web sitesi içerisinde açık pozisyonları ilan eden ve iş başvurusu yapılabilen bir alan yer almaktadır. Aynı zamanda işkur, kariyer.net ve Linkedln gibi web siteleri dışında İşin Olsun mobil uygulaması gibi alternatif işe alım kaynaklarından da yararlanılmaktadır.

İşe alım sürecimizde yetkinlik bazlı mülakatlar, potansiyel analizi, teknik mülakatlar, yetenek sınavları ve ayrıca bazı pozisyonlar için yabancı dil sınavları da uygulanmaktadır.

Mert Yazılım, meslek liseleri ve üniversite stajyerleri  için geliştirilen  “Stajyer Gelişim Programı” ile kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Stajyer istihdam süreci de Mert Yazılım için aynı zamanda bir sosyal sorumluluk yaklaşımı olarak görülmektedir.

Oryantasyon Süreci

Yeni işe alımlarda işe uyum programı çerçevesinde, oryantasyon programı uygulanmaktadır.
Oryantasyon eğitiminin hedefleri, yeni işe alınacak personele; şirket politikaları, şirketin organizasyonel yapısı, üretim-hizmet konusu ve süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği konularında bilgi vermekle birlikte sosyal etkinlikler ile çalışanın işe ve işletmeye uyumunu sağlamaktır. Ayrıca, oryantasyonda Mert Yazılım’ın tarihçesi, kalite anlayışı, markaları ve faaliyet alanları, işyeri kuralları ve sağladığı sosyal olanaklar gibi genel bilgilerde yer almaktadır.

Neden
Sysmond ?

Sysmond'u tercih edenler yalnızca iyi bir iş yazılımı satın almakla kalmaz. Kurumsallaşma yolunda sürdürülebilir adımlar atmayı kolaylaştıran diğer Sysmond ürünleriyle, iş veriminde artış ve ölçeklenebilir büyüme imkânına kavuşan şirketler arasında olurlar. Aynı zamanda Sysmond’un başarısını kanıtlamış kapsamlı destek hizmetleriyle her zaman güvence altındadır.